Dariusz Szymanek ponownie prezesem Sparty Lubliniec

W dniu wczorajszym odbyło się pierwsze zebranie nowego zarządu, na którym ustalono, iż prezesem Sparty ponownie będzie Dariusz Szymanek. Vice-prezesem został wybrany Andrzej Radek, sekretarzem – Robert Kościelniak, kierownikiem ds. męskiej piłki – Maciej Polak, natomiast kierownikiem ds. żeńskiej piłki – Jan Mańka. Niestety z przyczyn osobistych z członkostwa w zarządzie zrezygnował Kazimierz Szwedziński.


źródło: www.spartalubliniec.easyisp.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *