Pojedynek na dnie tabeli czyli horror przy Kilińskiego

Tylko 1 (słownie: jeden) kibic zjawił się w pachnącej męską rywalizacją hali II Liceum ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Częstochowie(niestety godzina rozgrywania spotkania kolidowała z 1405-tym odcinkiem „Na wspólnej”), owy szczęśliwiec był świadkiem prawdziwego dreszczowca.