Powołano PoZTS w Częstochowie

20 kwietnia br. ukonstytuował się Zarząd Podokręgowego Związku Tenisa Stołowego (PoZTS) w Częstochowie. Prezesem „nowego” Podokręgu został wybrany Paweł Gąsiorski. Oprócz niego w skład Zarządu weszli: Krzysztof Bała, Grzegorz Garbaciak, Janusz Haszcz, Jerzy Lęgowik, Tadeusz Madejski oraz Kamil Sosnowski.

Podokręgowy Związek Tenisa Stołowego w Częstochowie reaktywowano po ponad 6 letniej przerwie. Ostatnim prezesem PoZTS-u był Maciej Binkowski. Okręg obejmuje tereny byłego województwa częstochowskiego, mieszczącego się w obrębie aglomeracji śląskiej.

– Mamy nadzieję, że reaktywowany Podokręg przyczyni się do spopularyzowania tenisa stołowego na ziemiach częstochowskich. Zamierzamy to osiągnąć poprzez organizowanie licznych turniejów dla każdej kategorii wiekowej oraz poprzez kontrolowanie lokalnych rozgrywek ligowych – powiedział Paweł Gąsiorski, Prezes PoZTS w Częstochowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *