PZM przesunął termin.

Zarząd Główny PZM odniósł się przychylnie do prośby prezydenta Częstochowy – Tadeusza Wrony o przedłużenie terminu zamontowania na stadionie miejskim sztucznego oświetlenia. Dalej przedstawiamy treść tej uchwały.

Uchwała ZG PZM z dn. 23.04.2005
Zarząd Główny
Polskiego Związku Motorowego
Warszawa, ul. Kazimierzowska 66
L.dz. BP/Org/0310/204/2005
U C H W A Ł A
Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego
z dnia 23 kwietnia 2005 r.
w sprawie: wniosku Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 7.03.2005 r. o przesunięcia terminu obowiązku posiadania oświetlenia elektrycznego z dnia 31.07.2005 r. na 31.03.2006 r. na stadionie miejskim przy ul. Olsztyńskiej w Częstochowie

Na podstawie § 33 ust. 2 pkt .22 Statutu PZM, w związku z art. 10 ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 18.01.1996 r. o kulturze fizycznej, uchwala się co następuje:
§ 1
1. Prezydent Miasta Częstochowy poinformował, że samorząd miasta podjął decyzję o kompleksowej modernizacji i remoncie obiektu dla 20.000 widzów na ogólny koszt 40 milionów zł, w którym priorytetem jest przebudowa trybun oraz zainstalowanie oświetlenia elektrycznego stadionu.

2. Ze względów technologicznych w pierwszym etapie wykonana musi być przebudowa trybun i korony stadionu, a następnie zainstalowane oświetlenie elektryczne, które usytuowane jest na koronie stadionu. Działania te uzasadniają przesunięcie terminu obowiązku posiadania oświetlenia elektrycznego na stadionie, na którym rozgrywane są mecze Ekstraligi Żużlowej przez Klub CKM „Włókniarz” Częstochowa z dnia 31.07.2005 r. na dzień 31 marca 2006 r.
§ 2
Zarząd Główny PZM postanawia przyjąć przedstawione przez Prezydenta Miasta Częstochowy uzasadnienie.
§ 3
Zarząd Główny w Uchwale z dnia 25 września 2004 r. w sprawie licencji dla klubów Ekstraligi Żużlowej od sezonu 2005 zmienia dla CKM „Włókniarz” Częstochowa § 9 pkt 1.2. w następujący sposób:

„ o oświetlenie minimum 900 luxów na tor i 400 luxów w parku maszyn i linii ustawienia zawodników (klub który w chwili sporządzania wniosku o nadanie licencji na sezon 2005 nie dysponuje stadionem z oświetleniem przedstawia wiarygodne dokumenty z terminem instalacji oświetlenia) nie później niż do 31.03.2006 r.
§ 4
Zarząd Główny Polskiego Związku Motorowego zobowiązuje Główną Komisję Sportu Żużlowego PZM do:

1/ pełnego przestrzegania postanowień uchwały ZG PZM z dnia 25 września 2004 r. w sprawie licencji dla klubów Ekstraligi Żużlowej od sezonu 2005 r.

2/ bieżącego informowania Prezydium ZG PZM o realizacji powyższej Uchwały
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za zgodność:

P r e z e s
Andrzej Witkowski

za: pzm.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *