Nowe władze Ekstraligi

W dniu 13.06.2007 w Bydgoszczy odbyło się Walne Zgromadzenie Wspólników, które wybrało władze spółki na kolejną 3-letnią kadencję. Prezesem Zarządu został wybrany dotychczasowy Prezes Spółki Ryszard Kowalski. Radę Nadzorczą będą tworzyli Andrzej Grodzki jako jej Przewodniczący oraz Edward Boczula z Wrocławia i Rafał Oleszak z Leszna jako jej członkowie

W związku z upływem kadencji Zgromadzenie Wspólników dokonało wyboru nowych władz spółki. Na 3 letnią kadencję Prezesem Zarządu został ponownie wybrany dotychczasowy Prezes Spółki Ryszard Kowalski – To dla mnie wielki zaszczyt, że wspólnicy wybrali mnie ponownie do kierowania spółką – powiedział Prezes – w kolejnych miesiącach czeka nas wiele pracy związanej z rozgrywkami w roku 2008 – dodaje. Radą Nadzorczą będzie nadal kierował Andrzej Grodzki – Przed spółką szereg wyzwań, którym władze spółki oraz wspólnicy będą musieli sprostać – powiedział Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Wspólnicy zatwierdzili sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006 i udzielili absolutorium Prezesowi Zarządu oraz wszystkim Członkom Rady Nadzorczej.

Nastąpiły zmiany w pionie sportowym Spółki. Zarząd powołał byłego bardzo doświadczonego sędziego żużlowego Ryszarda Głoda na funkcję Komisarza Ligi. Dotychczasowy Komisarz Ligi Stanisław Bazela będzie zajmował stanowisko Asystenta Komisarza Ligi. Teraz obaj Panowie będą zajmowali się sprawami sportowymi Spółki.

Ekstraliga Żużlowa sp. z o.o. została zawiązana przez kluby występujące w rozgrywkach Speedway Ekstraligi oraz Polski Związek Motorowy 21 czerwca 2006 roku. W dniu 21 lutego 2007 roku doszło do podpisania umowy o przekazaniu rozgrywek Ekstraligi żużlowej z Polskiego Związku Motorowego do Spółki. Na mocy podpisanej umowy Spółka zarządza rozgrywkami Speedway Ekstraligi – najwyższej klasy rozgrywkowej w polskim sporcie żużlowym.

Żródło:ekstraligazuzlowa.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *