Oświadczenie Krzysztofa Kołaczyka i Artura Szymczyka.

W dniu dzisiejszym dwaj członkowie zarządu KS ” Raków Częstochowa „, Panowie Krzysztof Kołaczyk i Artur Szymczyk wydali wspólne oświadczenie dotyczące bierzącej działalności w klubie z Limanowskiego 83.

Oto pełna treść oświadzenia, które dzisiaj otrzymała nasza redakcja:

Częstochowa dnia 2.10.2009r

Wspólne oświadczenie Członków Zarządu KS RAKÓW Częstochowa w osobach Krzysztofa Kołaczyka i Artura Szymczyka – w sprawie podjęcia decyzji o zawieszeniu swojego udziału w pracach Zarządu Klubu

Niniejszym pragniemy przekazać do mediów, a za ich pośrednictwem do szeroko pojętej opinii publicznej, że z dniem 2.10.2009r. postanowiliśmy zawiesić swoją działalność w zakresie wypełniania obowiązków Członka
Zarządu KS RAKÓW Częstochowa.

W uzasadnieniu naszej decyzji pragniemy przypomnieć, że w miesiącu lipcu otrzymaliśmy propozycję ze strony Klubu dotyczącą udziału w jego działalności w ramach odpowiedzialności jakie spoczywają na stanowisku Członka Zarządu. Zdając sobie sprawę z organizacyjnych, a także zarządczych potrzeb Klubu biorącego udział w rozgrywkach II Ligi Zachodniej – niedawno przecież pretendenta do awansu o klasę rozgrywkową wyżej – postanowiliśmy po dłuższych konsultacjach podjąć się pełnienia ww. funkcji.

Nasza decyzja była jednak podyktowana konkretnymi warunkami, tj.:

– przychodzimy do KS RAKÓW w celu budowania strategii pozwalającej w pełni profesjonalnie zarządzać poszczególnymi obszarami organizacyjnymi Klubu w perspektywie najbliższych lat,

– wykonujemy audyt sytuacji finansowej Klubu w celu uzyskania informacji nt. możliwości wykonania tegorocznego budżetu i zdolności finansowania zobowiązań jakie zostały podjęte przez Zarząd w zakresie zawodników, trenerów oraz innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Klubu w roku 2009,

– w oparciu o wyniki audytu budujemy program działań naprawczych mających na celu uzyskanie przez Klub m.in.: płynności finansowej, pozyskania nowych źródeł finansowania, zmiany wizerunku Klubu, systemu szkolenia oraz pozyskania do pracy na rzecz Klubu silnych osobowości, którym KS RAKÓW nigdy nie był obojętny,

– Władze Miasta i Sponsor Główny Klubu będą wspomagały i monitorowały wdrażanie programu naprawczego po jego zaakceptowaniu.
W czasie pełnienia obowiązków Członka Zarządu /w okresie 2 m-cy/ podjęliśmy następujące działania dotyczące sfery organizacyjnej, finansowej i marketingowej do których należą m.in.:

– spotkanie się z przedstawicielami Klubu Kibica w wyniku, którego uzyskaliśmy aprobatę dla przedstawionych planów względem Klubu oraz ustaliliśmy ramy współdziałania na najbliższe pół roku,

– zorganizowaliśmy sprzedaż biletów oraz reklamę meczy w centrach handlowych M1 i Jagiellończycy,

– uruchomiliśmy prace nad nową profesjonalną stroną internetową Klubu,

– uzyskaliśmy sponsoring rzeczowy stanowiący zaopatrzenie Klubu w wodę na mecze i do treningów /Złoty Potok/,

– wynegocjowaliśmy korzystne cenowo warunki zakupu sprzętu sportowego dla zawodników /firma Gile/,

– odroczyliśmy płatności wynikające z zobowiązań względem PZPN, OZPN i innych podmiotów,

– wprowadziliśmy obowiązek podejmowania zobowiązań finansowych Klubu pod warunkiem zgody wszystkich Członków Zarządu co umożliwiło obecnie sprawowanie pełnej kontroli nad wydatkami,

– dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu i interwencji w PZPN Panów Szymczyka i Załęskiego uzyskaliśmy szybki zwrot 120 tys. zł należnych za transfer zawodnika Polonii Bytom, a wcześniej KS Raków Częstochowa,

– przeprowadziliśmy audyt sytuacji finansowej KS RAKÓW finansowany ze środków pochodzących spoza Klubu.

Osobiście dla nas najważniejszym działaniem w okresie pracy na rzecz Klubu było pozyskanie informacji nt. bieżącej sytuacji finansowej i wynikających z niej skutków na przyszłość. Wyniki audytu przeszły nasze najśmielsze oczekiwania względem sytuacji jaką spodziewaliśmy się zastać w Klubie.

W związku z powyższym, podjęliśmy rozmowy z przedstawicielami Władz Miasta nt. sytuacji w jakiej znajduje się Klub i możliwych rozwiązaniach wspierających poprawę. W tym zakresie uzyskaliśmy zapewnienia i propozycję rozwiązań, którymi „Miasto” włączy się w realizację działań restrukturyzujących działalność Klubu.

Z drugiej strony nalegaliśmy na przedstawicieli Rady Klubu KS Raków na zorganizowanie spotkania z osobami decyzyjnymi Głównego Sponsora jakim jest ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. Pomimo zapewnień do dzisiaj w takim spotkaniu nie braliśmy udziału. Co więcej w dniu 1.10.2009r. zostaliśmy poinformowani przez Dyrektora Sportowego Klubu, że spotkanie takie się odbyło. Do chwili obecnej ani Prezes, ani przedstawiciel Rady Klubu biorący udział w tym spotkaniu nie poinformowali nas o jego wynikach.

W naszym uznaniu takie działania są wyrazem lekceważenia nie tylko naszych osób ale przede wszystkim środowisk, które reprezentujemy i które pośrednio włączyły się lub zadeklarowały chęć włączenia w realizację działań mających na celu zbudowanie mocnych fundamentów pod przyszłą działalność KS RAKÓW Częstochowa.

Odpowiedzialność i profesjonalizm z jakim staramy się na co dzień prowadzić nasze macierzyste kluby tj. Skra Częstochowa i APN oraz wkład czasowy i inicjatywy podjęte na rzecz KS RAKÓW jak widać na chwilę obecną, nie znalazły uznania w oczach Prezesa oraz Członków Rady Klubu.

To powoduje że na chwilę obecną wyczerpała się dla nas możliwość dalszego świadomego legalizowania polityki finansowej, organizacyjnej i personalnej prowadzonej w KS RAKÓW Częstochowa, w związku z czym, w dniu 02.10.2009r. postanowiliśmy złożyć na ręce Prezesa Borkowskiego pisma informujące o zawieszeniu naszego udziału w bieżących pracach Zarządu Klubu.

Jednocześnie apelujemy o jak najszybsze zorganizowanie spotkania Władz Klubu /Rada Klubu i Zarząd Klubu/ z przedstawicielami decyzyjnymi Sponsora ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. oraz Władzami Miasta celem przedstawienia pełnej informacji nt. sytuacji Klubu i jego przyszłości.

Niniejszym oświadczeniem pragniemy również podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły nasze dotychczasowe działania oraz zadeklarowały pomoc w rozwiązywaniu problemów Klubu. Wyrażamy również szacunek za lojalną postawę Kibiców KS RAKÓW Częstochowa i utrzymanie warunków, które zostały ustalone podczas spotkania z nimi.

Sami pozostajemy do dyspozycji jeżeli tylko pojawią się ku temu wiarygodne przesłanki, że „dobro” jakim dla piłkarskiej Częstochowy jest KS RAKÓW może zacząć funkcjonować w pełni profesjonalnie, czego wymaga od klubów piłkarskich posiadających aspiracje sportowe dzisiejsza rzeczywistość.

Z poważaniem
Krzysztof Kołaczyk i Artur Szymczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *