Raków wszczął procedurę upadłościową!

Obecni członkowie zarządu Rakowa Częstochowa postanowili rozpocząć działania mające na celu przeprowadzenie procecu upadłościowego. Co to będzie oznaczało dla samego klubu jak i Jego zawodników? O tym pewnie dowiemy się już wkrótce.


Oto pełna treść oświadczenia, jakie członkowie zarządu rozesłali do redakcji sportowych:

Oświadczenie Członków Zarządu KS Raków Częstochowa

Otóż, pomimo licznych wysiłków i pełnych determinacji działań podjętych w ostatnich trzech miesiącach roku 2009 przez grupę osób pragnących uzdrowić sytuację finansowo-organizacyjną w klubie, z dniem 7 stycznia 2010 roku Zarząd KS RAKÓW Częstochowa zmuszony jest do wszczęcia procedury upadłościowej, co jest jednoznaczne z tym, iż misja naprawcza w/w. grupy nie powiodła się.

Stało się tak dlatego, ponieważ deficyt finansowy, do którego doprowadził pełniący ostatnio funkcję Prezes Zarządu na koniec roku 2009 przekroczył kwotę ponad jednego miliona złotych. Ponadto działania finansowe Prezesa Zarządu nie pozwoliły na rozliczenie dotacji przyznanych przez Urząd Miasta Częstochowy w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży.

Prace mające na celu ratowanie klubu, których od miesiąca lipca podjęli się nowi Członkowie Zarządu w osobach panów Artura Szymczyka, Krzysztofa Kołaczyka oraz wysiłek poczyniony w zakresie utrzymania drużyny KS RAKÓW Częstochowa w rozgrywkach II ligi zachodniej poczyniony w oparciu o udzielone pełnomocnictwa przez pana Jerzego Brzęczka dawały momentami realną nadzieję na pozytywne wyjście z tak trudnej sytuacji.

Udało się w tym czasie wynegocjować znaczne kwoty z wierzycielami, urzędami i renegocjować warunki kontraktów zawodniczych. Jednak brak możliwości otrzymania pozostałej kwoty dotacji za rok 2009 oraz trudna sytuacja ekonomiczna dotychczasowego Sponsora ISD Huta Częstochowa, który nie mógł wygenerować kwot potrzebnych na uruchomienie działań restrukturyzacyjnych klubu spowodowały, że dalsze działania nakierowane na ratowanie klubu przed upadłością stały się nierealne.

Wymienione powyżej przesłanki wymusiły podjęcie przez Członków Zarządu KS RAKÓW Częstochowa decyzji o wszczęciu postępowania zmierzającego do przeprowadzenia procesu upadłościowego klubu. W tym trudnym momencie składamy podziękowania wszystkim osobom, które w ostatnim okresie poniosły wiele wysiłku i pracy na rzecz ratowania klubu. Dziękujemy również Kibicom za wsparcie, lojalność oraz prezentację “siły”, która wyraża potrzebę obudowania w Częstochowie MOCNEGO RAKOWA.

Pokładając nadzieję, że potencjał ostatnich miesięcy wyrażony determinacją, profesjonalizmem i konsekwencją działania różnych osób i środowisk nie zostanie zmarnowany podczas tworzenia struktur organizacyjnych nowego klubu, apelujemy do wszystkich, którym leży na sercu szybka odbudowa Rakowa Częstochowa, o włączenie się i przychylność dla działań podjętych w tym celu.

Zarząd KS Raków Częstochowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *