Wręczenie nagród za wybitne osiągniecia sportowe przez prezydenta miasta Często

106 sportowców, trenerów i działaczy otrzymało dziś nagrody i wyróżnienia Miasta Częstochowy za wybitne osiągnięcia sportowe w 2010 roku. Miejska komisja opiniująca przyznała 55 nagród i 51 wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy, reprezentujących różne kluby i dyscypliny sportowe.

Fotorelacja autorstwa Waldemara Deski

Po rozpatrzeniu przez Komisję Opiniującą i Prezydenta Miasta Częstochowy, wniosków zawierających kandydatury do nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe w 2010 roku, została sporządzona lista obejmująca 106 osób: 55 nagrodzonych (13 nagród II stopnia i 42 nagrody III stopnia), w tym: 42 zawodników, 9 trenerów i 4 działaczy, 51 wyróżnionych, w tym: 44 zawodników, 6 trenerów i 1 działacz. Laureaci otrzymali okolicznościowe statuetki oraz nagrody pieniężne (nagroda II stopnia – 1.100 złotych, nagroda III stopnia – 600 złotych)

Prezydent Miasta Częstochowy przyznał z własnej inicjatywy wyróżnienia za szczególny wkład w rozwój kultury fizycznej w Częstochowie przedstawicielom środowiska sportowego. Wyróżnienia otrzymali: Jerzy Brzęczek, Janusz Kała, Marek Kardos, Dawid Murek, Rafał Szombierski.

Pełna lista nagrodzonych

żródło: UM oraz cz.info.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *