Kolarskie emocje w Alejach

Częstochowski Kolarski Klub Sportowy „ KOLEJARZ-JURA” jako główny organizator zaprasza wszystkich sympatyków sportu na XXXIX edycję Międzynarodowego Kryterium Kolarskiego GRAND PRIX „ CZĘSTOCHOWY ” Pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy. Odbędzie się ono 15 maja w Częstochowie w samym centrum miasta Częstochowy.

Miło nam poinformować że Częstochowski Portal Sportowy objął patronat medialny nad tą prestiżową imprezą kolarską, o której będziemy informować bardzo obszernie. Poniżej prezentujemy Państwu pierwsze informacje nadesłane przez organizatora oraz program i regulamin imprezy.

Start i meta będą usytuowane w III Al. NMP na wysokości kina studyjnego OKF ( CEPELIA ) – następnie kolarze pojadą Al. Sienkiewicza – w lewo Pasaż Bareły – w lewo w 7-miu Kamienic – w lewo ul. Pułaskiego – w prawo Al. NMP przy Kurii Archidiecezjalnej nawrot o 180 stopni i dojazd do mety

Wyścig przez wysoki poziom organizacyjny i sportowy ma ustaloną renomę wśród zawodników i dyrektorów sportowych z terenu całego kraju i Europu, którzy chętnie biorą udział w naszym wyścigu. Jak co roku swój udział zapowiedziały wszystkie polskie grupy zawodowe, młodzieżowe oraz ekipy zagraniczne z Ukrainy, Słowacji, Niemiec, Litwy, Czech, Portugali i Rosji.

Program Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Grand Prix Częstochowy, który będzie rozgrywany na dystansie 106 km – 44 okrążeń X 2,4 km

15.05.2011 – niedziela

12.00 – 14.30 – weryfikacja zawodników zgłaszających się w dniu Zawodów – III Al. NMP przy OKF – CEPELIA w Częstochowie
14.30-odprawa techniczna wyścigu
14.45-zbiórka uczestników wyścigu przy linii START – META
14.50-uroczyste otwarcie wyścigu przez Prezydenta Miasta Częstochowy
15.00-start ostry wyścigu
17.30-meta wyścigu
17:40-wręczanie nagród – uroczyste zakończenie

Regulamin – XXXIX Międzynarodowy Wyścig Kolarski GRAND PRIX CZĘSTOCHOWY
O Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy który zostanie rozegrany w dniu 15.05.2011

CEL WYŚCIGU

Promocja miasta Częstochowy.
Propagowanie kolarstwa na terenie województwa śląskiego, kraju i Unii Europejskiej wśród dzieci i młodzieży

ORGANIZATORZY WYŚCIGU:
CZ.K.K.S Kolejarz-Jura Częstochowa
Urząd Miasta W Częstochowie
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA WYŚCIGU

Wyścig rozegrany zostanie w dniu 15.maja 2011 roku
Trasa wyścigu przebiegać będzie ulicami miasta Częstochowy ze startem i metą w Al. NMP przy OKF – CEPELIA w Częstochowie
Wyścig rozgrywany będzie na rundach o długości około 2,4 km x 44 okrążeń – 106 km.

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:

Częstochowski Kolarski Klub Sportowy Kolejarz-Jura
42-200 Częstochowa ul. Mielczarskiego 1/3
Dyrektor Wyścigu – Grzegorz Gronkiewicz – Tel. +48 507092732
Dyrektor ds. Organizacyjnych Dariusz Kuroń – Tel. +48 502523559
Email: jura-kolejarz@wp.pl

KLASA WYŚCIGU

Wyścig kolarski ujęty w kalendarzu imprez Polskiego Związku Kolarskiego klasa 1.12 oraz Puchar Polski kat. ORLIK – do 23 lat. Klasy 1.13

UCZESTNICTWO

Kontynentalne grupy sportowe
Reprezentacje narodowe
Reprezentacje regionalne wojewódzkie
Kluby sportowe
Ponadto dopuszcza się udział zawodników polskich kat. ORLIK – do 23 lat, którzy będą sklasyfikowani w ramach PUCHARU POLSKI kat. ORLIK

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia drużyn i indywidualne należy przesłać na adres organizatora, email do dnia 10.05.2011.

PRZEPISY PODSTAWOWE

Międzynarodowy wyścig kolarski klasy 1.12, 1,13 będzie przeprowadzony według przepisów P.Z.Kol. oraz według niniejszego regulaminu
We wszystkich spornych sprawach nie ujętych w tym regulaminie, decyzje podejmować będzie Sędzia główny w porozumieniu z Dyrektorem Wyścigu

KLASYFIKACJA

W wyścigu przeprowadzona będzie klasyfikacja indywidualna ,Zwycięzcą wyścigu zostanie zawodnik który przejedzie linie mety w najkrótszym czasie.

POMOC TECHNICZNA

Pomoc techniczna może być udzielana zgodnie z obowiązującymi przepisami w kryteriach ulicznych

NAGRODY

Miejsca od 1 do 3 – zostaną udekorowane pucharami
Miejsca od 1 do 10 – nagrody finansowe
Miejsca od 1 do 6 – nagrody finansowe dla kategorii ORLIK – do 23 lat
Suma nagród około 10 000 zł – szczegóły na odprawie technicznej

ZASADY FINANSOWANIA

koszty organizacyjne i nagród pokrywa Organizator
koszty związane z udziałem w wyścigu pokrywają zgłaszające kluby
startowe pobierane będzie zgodnie z przepisami PZKol

PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO

Wyścig zostanie rozegrany przy ruchu całkowicie zamkniętym
Zawodnicy do startu w wyścigu dopuszczani są wyłącznie w kaskach sztywnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Kierownicy ekip odpowiedzialni są za zapoznanie zawodników i pozostałych członków ekipy niniejszym regulaminem i programem pobytu.Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność .Otrzymane numery zawodnicy umieszczają zgodnie z przepisami P.Z.Kol. oraz zaleceniami komisji sędziowskiej .Wszyscy uczestnicy oraz pojazdy musza posiadać ubezpieczenie OC, NW .Dyrektorzy sportowi ekip odpowiedzialni są za przygotowanie zawodników do dekoracji w czasie oznaczonym w programie zawodów.Sędziego głównego wyznaczy P.Z.Kol pozostały skład komisji sędziowskiej wyznaczy Kolegium Sędziów Śl.Z.Kol. w porozumieniu z organizatorem

SZPITAL w którym można skorzystać z pomocy lekarskiej

Szpital im. Rydygiera 42-200 Częstochowa ul. Mirowska 15, Tel.0343702222

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *