Oświadczenie Zarządu MKS Myszków

Poniżej prezentujemy treść oświadczenia jakie wydał zarząd trzecioligowca z Myszkowa, który prawdopodobnie nie przystąpi do nowego sezonu.

Zarząd MKS Myszków oświadcza, że ze względu na bardzo trudną sytuację finansową nie zgłosi drużyny do rozgrywek o mistrzostwo 3 ligi. Decyzja ta, zapisze się czarnymi zgłoskami w 64 letniej historii naszego Klubu. Zarząd, mimo ogromnych starań, wyczerpał wszystkie dostępne mu w chwili obecnej możliwości pozyskania środków finansowych, które mogły by dać cień nadziei na reprezentowanie naszego regionu na tym szczeblu rozgrywek. Od początku roku trwały rozmowy z najróżniejszymi podmiotami mające wskazać rolę jaką sport, a w tym i piłka nożna odgrywa bądź powinna odgrywać w naszym mieście. Udało się pozyskać wielu drobnych sponsorów, w szczególności spośród przedsiębiorców z naszego regionu. Obecny budżet MKS Myszków, pozwala jedynie na utrzymanie zespołów młodzieżowych oraz co najwyżej grupy seniorów występujących na poziomie „A” Klasy (siódma liga). Bez wsparcia, na drugą część roku, ze strony Urzędu Miasta sport w Myszkowie nie ma prawa funkcjonować i dzisiaj widzimy jego agonię. Odbyliśmy wiele rozmów z Panem Burmistrzem, przekonywaliśmy (biorąc udział w posiedzeniach Komisji) do swoich racji Radnych Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Komisji Finansów i Budżetu. Niestety, bez zrozumienia nas przez Radnych Miasta i finalnego pozytywnego rezultatu. Stowarzyszenia sportowe w Myszkowie, w 2011 roku, otrzymały 50% mniej pieniędzy w porównaniu z rokiem ubiegłym (MKS Myszków, prawie 60% mniej). Takiej redukcji środków finansowych, nie jest w stanie wytrzymać żaden klubowy budżet. Z tego względu, nie pozostaje nam nic innego jak wycofać z rozgrywek drużynę, budowaną wielkim wysiłkiem finansowym i organizacyjnym przez wiele lat, kosztem zaangażowania wielu działaczy sportowych naszego miasta. MKS Myszków jest drugą najlepszą drużyną w całym regionie częstochowskim, ustępując pola jedynie Rakowowi Częstochowa (tak było przynajmniej do dnia dzisiejszego), a warto zaznaczyć, że klubów piłkarskich jest na tym terenie 106.

Mimo bardzo wielkiego zawodu jaki odczuwamy, dziękujemy Panu Burmistrzowi za to, że zawsze, nawet w najtrudniejszych dla siebie chwilach, znajdował czas by wysłuchać naszych problemów. W dniu dzisiejszym nie ma żadnych efektów rozmów z włodarzami miasta, ale być może w przyszłości zarówno dyscyplina sportowa jaką jest piłka nożna jak i cały sport myszkowski, dzięki działaniom jakie podjęliśmy, wrócą na swoje zasłużone miejsce. Dziękujemy również radnym ugrupowania, które wykazało najwięcej zrozumienia dla sytuacji w jakiej się znaleźliśmy, a w szczególności Panom: Adamowi Zaczkowskiemu i Dariuszowi Muszczakowi za zgłaszanie podczas ostatniej Sesji Rady Miasta, inicjatyw mających ratować myszkowski sport, a także wszystkim tym, którzy z ogromnym wysiłkiem i zaangażowaniem przyczyniali się do poprawy kondycji naszego klubu, a przez to i sportu w Myszkowie.

Zarząd MKS Myszków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *