Skra odpowiada na zarzuty prezesa Wypycha

W odpowiedzi na słowa prezesa Victorii Częstochowa – Sławomira Wypycha do naszej redakcji dotarło oficjalne stanowisko Skry Częstochowa. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Oficjalna odpowiedź Skry

W związku z pojawieniem się na łamach Państwa portalu artykułu zawierającego oświadczenie Prezesa KOS Victoria Częstochowa Pana Wypycha zawierającego zarzutu wobec naszego Klubu pragniemy podać do wiadomości, iż treść zawarta w wypowiedzi Prezesa jest dla nas nie zrozumiała, nie prawdziwa i niestety uwłaczająca dla Klubu KS Skra jak i Prezesa Szymczyka.

Działając na mocy uchwały PZPN w sprawie statusu zawodników, występujących w polskich Klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej nasz klub nie miał obowiązku pytania Prezesa Wypycha o zdanie zmiany barw klubowych przez zawodnika Sławomira Piwińskiego, który w Klubie KOS Victoria Częstochowa został w minionym sezonie 2010/2011 został zgłoszony do rozgrywek na podstawie deklaracji gry amatora, której to moc traci ważność z dniem 30 czerwca 2011 roku.

Ponadto zawodnik Piwiński Sławomir ukończył już 28 rok życia co w przypadku amatora oznacza, iż jest wolnym zawodnikiem a Klub pozyskujący nie ma obowiązku występowania o zgodę na zakontraktowanie zawodnika i nie obowiązuje go zapłata stawki ryczałtu dla byłego Klubu zawodnika i do zmiany przynależności Klubowej wystarczy sama decyzja zawodnika, który uprzednio ma obowiązek rozliczenia się ze sprzętu sportowego i ewentualnych innych zobowiązań wobec byłego Klubu, co zapewne Pan Piwiński uczyni po powrocie z urlopu. To jednak nie stoi na przeszkodzie podpisania przez zawodnika kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej w nowym Klubie.

Jednocześnie informujemy, iż nie prowadziliśmy i nie prowadzimy żadnych rozmów z zawodnikiem Kamilem Ścisłowskim, gdyż nie jest on w kręgu naszych zainteresowań.

Niestety poziom wypowiedzi Pana Prezesa sugeruje, iż działał on w dużych emocjach, które zapewne związane są z sytuacją panującą w Klubie zarządzanym przez Pana Prezesa co spotyka się z naszym zrozumieniem i sprawia, iż nie mamy pretensji do Pana Prezesa, życząc mu jak najszybszego poukładania spraw personalnych, kadrowych i organizacyjnych a także sukcesów w nadchodzącym sezonie.

Z wyrazami szacunku Zarząd KS Skra Częstochowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *