Zapowiedź: I kolejka Lotus Vegas Ligi Darta

Już w najbliższy wtorek Lotus Vegas rozpoczyna sezon 2014/2015. W rozwinięciu newsa szczegóły 1 kolejki wraz z obowiazującym regulaminem.

I kolejka 30.09

Żubr – Salsa
Pewex – ZGA Reaktywacja
Oldboye – Lucky Saloon I
Dinozaury Pati-Pat – Pizzeria Viola
Lider Pub – Klub Muzyczny Meta
Ok Pub – Fuzja Bar-Code
RKS Agressiva – Harnaś
Pizzeria Vittorio – Mateo
Biało Zieloni eRwu Team – Ironia
Lucky Saloon II – pauza

REGULAMIN CZĘSTOCHOWSKIEJ LIGI DARTA

Organizatorem Częstiochowskiej ligi darta jest firma Lotus Vegas, która odpowiedzialna jest za:

nadzór nad terminarzem spotkań
prawidłowy przebieg rozgrywek ligowych
zatwierdzanie wyników spotkań
opracowaniem aktualnych tabel /www.sport.czest.pl/

Drużyny

Każda drużyna zgłoszona do rozgrywek jest zobowiązana do rozegrania w wyznaczonych terminach wszystkich meczy ligowych.
W meczu ligowym mogą brać udział tylko zawodnicy oficjalnie zgłoszeni do rozgrywek. Za udział w meczu zawodnika nieuprawnionego drużyna zostaje ukarana walkowerem.
W skład drużyny zgłoszonej do meczu ligowego wchodzi 4 zawodników składu podstawowego. Dopuszczalne jest zgłoszenie do 6 zawodników rezerwowych. Nazwiska składu podstawowego muszą być wpisane do protokołu meczu przed jego rozpoczęciem. Składy debla podajemy bezpośrednio przed pojedynkiem deblowym.
Dopuszczalne jest przystąpienie do meczu w składnie trzyosobowym.
Zawodnik rezerwowy może być wprowadzony do gry w dowolnym momencie, z wyjątkiem pierwszych czterech meczy indywidualnych. Zawodnik wprowadzony uzyskuje prawo zawodnika składu podstawowego. Zawodnik wycofany ze składu podstawowego nie może w danym meczu powrócić do gry. Zawodnik rezerwowy może być zastąpiony przez następnego zawodnika rezerwowego.

Za organizację i przeprowadzenie meczu odpowiada kapitan drużyny gospodarzy. Podczas meczu rolę sędziego pełnią równorzędnie obaj kapitanowie drużyn.
Drużyna gospodarzy ma obowiązek udostępnić automat meczowy drużynie gości najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem meczu.

Mecz
Kolejność rzucania ustalana jest przez rozegranie rzutów losujących. Jako pierwszy rzut losujący ma obowiązek wykonać zawodnik drużyny gospodarzy (w przypadku remisu kolejność jest odwrócona). Losowanie wygrywa ten zawodnik, który trafi bliżej środka tarczy. On rozpoczyna legi nieparzyste. Do oceny trafienia brana jest pod uwagę tylko lotka tkwiąca w tarczy bądź „oponie”. Wykorzystanie trzech lotek równoznaczne jest trafieniem w „oponę”. Jeżeli lotka wybije z tarczy lotkę przeciwnika tkwiąca w polu innym niż bull lub bull’s – eye, obaj zawodnicy powtarzają rzuty jak przy remisie. Lotka wybita z bull lub bull’s – eye uważana jest za ważną. Jeżeli lotka pierwszego zawodnika utkwiła w bull’s – eye, może on wyjąc lotkę przed rzutem przeciwnika.
Leg wygrywa zawodnik, który jako pierwszy osiągnie zero lub po 15 podejściach ma na liczniku nie więcej lub równo 50 punktów, gdy w tym momencie jego przeciwnik ma więcej niż 50 punktów. W innym przypadku wykonywane są rzuty losujące, jako pierwszy rzuca zawodnik z pierwszego licznika. Lotka nie wbita w tarczę jest równoznaczna z ,,oponą’’.

Mecze rozgrywane są w konkurencji 501 D.O. (do dwóch wygranych). Jako pierwszy przed meczem skład pierwszej czwórki do protokołu wpisuje kapitan gospodarzy.
Mecze rozgrywane są w parach według protokołu ligowego. Ten sam zawodnik nie może wystąpić w składzie dwóch debli.

Zabronione jest powtarzanie rzutów lub „dobijanie lotki”. Lotka rzucona poza linię startową jest lotką ważną. W przypadku utkwienia lotki w tarczy, rzut uważany jest za ważny bez względu na ilość punktów, jaką zaliczył automat. Wyjątek stanowi lotka kończąca lega utkwiona we właściwe pole podwójne. Lotka taka uważana jest za ważną z zaliczeniem punktów bez względu na wskazania licznika automatu. (Kierujemy się zasadą „ automat ma zawsze rację” poza tym przypadkiem).
Jeżeli automat w trakcie jednego lega nie zaliczy pięciu lotek zawodnikowi, ma on prawo do powtórki lega bez względu na aktualne wskazania liczników.
Za niesportowe zachowanie uważa się zachowanie dekoncentrujące zawodnika wykonującego rzut przez przeciwnika celowe i powtarzające się przekroczenia linii rzutów, celowe przeciąganie czasu gry w trakcie lega, palenie tytoniu – za takie zachowania zawodnik może otrzymać faul.

Faule mogą być orzekane wspólnie przez obu kapitanów. Jeśli faul zostanie uznany, przeciwnikowi faulującego przyznane zostaje zwycięstwo w stosunku 2:0 bez względu na aktualny stan meczu. Zawodnik faulujący natomiast zostaje wykluczony z dalszego udziału w danym meczu ligowym. W takim przypadku kapitan ma prawo do następnego pojedynku wprowadzić zawodnika rezerwowego o ile jeszcze takim dysponuje.

Za gotowość urządzenia elektronicznego do gry odpowiada zawodnik stojący na linii rzutów, on też ponosi wszelkie konsekwencje popełnionych błędów z nie zaliczeniem rzutów lub przyznaniem lega przeciwnikowi włącznie. Zawodnik, który przełączy urządzenie elektroniczne w sposób pozbawiający przeciwnika rzutów lub naruszający stan punktowy licznika, przegrywa lega przez przyznanie go przeciwnikowi. UWAGA! Przed rozpoczęciem lega za ustawienie automatu odpowiadają obaj zawodnicy.

Maksymalny czas oczekiwania na drużynę wynosi 30 minut od wyznaczonego terminu spotkania. Po tym czasie drużyna obecna wygrywa walkowerem z następującym zapisem punktowym: 10:0 w małych punktach i 20:0 w legach. Po trzecim walkowerze drużyna zostaje wykluczona z rozgrywek

Po każdym meczu kapitanowie drużyn zobowiązani są wypełnić i podpisać protokół meczu /najlepiej w 2 egzemplarzach/. Wynik meczu powinien zostać przesłany SMS-em na nr tel. 501659158 zaraz po meczu, najpóźniej następnego dnia po rozgrywanym meczu do godziny 15.00 za co odpowiedzialny jest kapitan drużyny gospodarzy. Jeżeli do godziny 15 dnia następnego nie wpłynie wynik spotkania, drużyna gospodarzy ukarana zostaje walkowerem.

Rozgrywki prowadzone są w klubach będących siedzibami drużyn gospodarzy. Podstawowym terminem rozgrywania zawodów jest wtorek godz. 19.00. Możliwe jest uzgodnienie między kapitanami zainteresowanych drużyn innego terminu – nie więcej niż o 3 dni wcześniej lub 7 dni później – lub miejsca rozgrywania meczu. O zmianie miejsca lub terminu rozgrywania meczu kapitanowie informują koordynatora ligi, przesunięcie terminu rozgrywania meczu o więcej niż 7 dni wymaga zgody koordynatora.

Opłata startową w wysokości 150 PLN. Na uiszczenie opłaty jest czas do 4 kolejki, w przeciwnym wypadku drużyna będzie skreślona z ligi. Do rozgrywek zostaja dopuszczone lokale w których znajdują się automaty właściciela Ligi. Jeżeli takowego nie ma, drużyna ma obowiązek uiszczenia opłaty w wysokości 100 złotych miesięcznie.

Suma nagród standardowych na zakończenie sezonu ligowego nie może być niższa od sumy opłat startowych całej ligi. Nagrody te dzielone są między drużynami zajmującymi w końcowej klasyfikacji miejsca 1, 2, 3, 4. Dodatkowo drużyny te otrzymują dyplomy i puchary.

Drużyna, która wycofa się bądź zostanie wycofana z dalszych rozgrywek oddaje swoje kolejne mecze walkowerem. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

W każdym meczu w sprawach sportowych decyduje regulamin. Dopuszczalne są odstępstwa od regulaminu ustalone wcześniej przez kapitanów obu drużyn na zasadzie fair – play.

PUNKTACJA
Wygrana 3 pkt, remis 1 pkt, przegrana 0 pkt /w tym sezonie nie będzie bonusów/

Ligę wygrywa drużyna, która zdobędzie w sezonie najwięcej punktów meczowych po 38 kolejkach /w tym roku nie będzie rozgrywany play off/
W przypadku zdobycia przez kilka drużyn jednakowej ilości punktów, o kolejności w lidze decydują:
– Różnica małych punktów w bezpośrednich spotkaniach,
– Różnica małych punktów we wszystkich spotkaniach,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *