To musiało się tak skończyć… Włókniarz bez licencji na sezon 2015!

W piątek, 10 października, Polski Związek Motorowy, poinformował, że CKM Włókniarz S.A. ze względu na brak realizacji warunków licencji nadzorowanej nie otrzyma licencji na starty w rozgrywkach ligowych w sezonie 2015! Podobnie stanie się z drużyną GKS Wybrzeże S.A., która znalazła się w identycznej sytuacji jak częstochowski klub. Poniżej prezentujemy oświadczenie PZM oraz CKM Włókniarz S.A.


Oświadczenie PZM:
Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego w oparciu o wniosek Zespołu ds. Licencji dla Klubów Ekstraligi Żużlowej, DM I ligi i DM II ligi żużlowej, działając na podstawie § 17 ust. 2 i § 19 ust. 2 pkt 2 Regulaminu przyznawania, odmowy przyznania i pozbawiania licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie żużlowym dla klubów Ekstraligi, I i II ligi żużlowej, stwierdza wygaśnięcie z dniem 10 października 2014 r. licencji nadzorowanej przyznanej GKS Wybrzeże S.A. oraz Częstochowskiemu Klubowi Motocyklowemu „Włókniarz” S.A.Zespół ds. Licencji dla Klubów Ekstraligi Żużlowej, DM I ligi i DM II ligi żużlowej w swoim wniosku wskazał, że w/wym. Kluby naruszyły warunki przewidzianego, w ramach decyzji licencyjnej, programu naprawczego i nie realizowały nałożonych na nie nakazów lub zakazów. Powyższa decyzja Prezydium ZG PZM oznacza, że wymienione Kluby nie otrzymają licencji na start w rozgrywkach polskich lig w sezonie 2015.

Oświadczenie CKM Włókniarz S.A.:
Podjęta decyzja przez Prezydium PZM w sprawie CKM Włókniarz SA wymaga przez Zarząd analizy. Stanowisko Zarządu zostanie przedstawione do Prezydium PZM w najbliższych dniach. Pragniemy nadmienić, iż pomimo trudnej sytuacji finansowo-organizacyjnej, klub spełnił wymogi rywalizacji sportowej utrzymując drużynę ekstraligową w najwyższej klasie rozgrywkowej. Spółka jest nadal w trakcie realizacji surowych zapisów licencji nadzorowanej, które starała się wypełnić w sezonie 2014. Klub podejmie starania w celu przedstawienia Prezydium PZM minimum licencyjnego na sezon 2015.

Źródło: polskizuzel.pl / ckmwlokniarzsa.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *