List otwarty do prezydenta

Do naszej redakcji dotarł List otwarty do prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka. Przesłał go Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy. Treść prezentujemy w dalszej części newsa.

Częstochowa, 8 kwietnia 2015 r.
Klub Radnych
Mieszkańcy Częstochowy


Kiedy pieniądze na piłkę nożną?
List otwarty do prezydenta

Szanowny Pan
Krzysztof Matyjaszczyk
Prezydent Miasta CzęstochowySzanowny Panie Prezydencie,
Klub Radnych Mieszkańcy Częstochowy w styczniu bieżącego roku wnioskował o umieszczenie w budżecie na rok 2015 zadania pod nazwą Promocja miasta poprzez sport – promocja Częstochowy przez piłkę nożną z kwotą 700 tysięcy złotych. Przekonanie o słuszności naszego postulatu ostatecznie podzielił Pan Prezydent w dniu głosowania nad budżetem, przyjmując nasz wniosek autopoprawką.

Sympatycy częstochowskiego sportu z entuzjazmem odnotowali decyzję o przeznaczeniu w tegorocznym budżecie pieniędzy na wsparcie częstochowskiego futbolu. Częstochowskie środowisko piłkarskie – działacze, zawodnicy oraz kibice, z niecierpliwością czekają na realizację zapisów dotyczących dofinansowania piłki nożnej w zaproponowanym kształcie.

Jako pomysłodawcy i wnioskodawcy wprowadzenia do budżetu kwoty 700 tysięcy złotych na promocję miasta przez piłkę nożną stoimy na stanowisku, że zbędna zwłoka przy rozdziale tych środków będzie szkodzić nie tylko tej dyscyplinie sportu, ale jednocześnie miastu, które nie będzie mogło skorzystać z wielowymiarowych korzyści wynikających ze wsparcia lokalnej piłki nożnej, w tym przede wszystkim z aspektów promocyjnych jakie się z tym wiążą.

Mając na uwadze fakt, że większość miejskich środków publicznych przeznaczonych na sport została już rozdysponowana pomiędzy częstochowskie kluby, apelujemy o przyspieszenie procedur związanych z podziałem środków zapisanych na realizację wyżej wspomnianego zadania.

Liczymy na niezwłoczne podjęcie działań finalizujących realizację tego ważnego zadania budżetowego.

Z wyrazami szacunku

Marcin Maranda
Krzysztof Świerczyński
Piotr Strach
Zbigniew Mizgalski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *