Regulamin Lotus częstochowskiej ligi darta

W związku z faktem, że niedługo rusza częstochowska liga darta 'Lotus’ poniżej można zapoznać się ze szczegółowym regulaminem tych rozgrywek.

Regulamin

1)Sezon ligowy składa się z rundy jesiennej i wiosennej oraz rundy play – off.
Do play-off awansuje pierwsza ósemka

2) W meczu ligowym mogą brać udział tylko zawodnicy oficjalnie zgłoszeni do rozgrywek . Za udział w meczu zawodnika nieuprawnionego drużyna zostaje ukarana walkowerem.

3) Przed Biurem Organizacyjnym Ligi drużynę reprezentuje kapitan drużyny, do którego zadań należy:
§ Wyznaczanie lokalu, który drużyna reprezentuje, w którym występuje jako gospodarz,
§ Wyznaczenie składu drużyny min 5 a max 10 zawodników,
§ Utrzymywanie kontaktu i negocjacje z ewentualnymi sponsorami.
§ Utrzymywanie kontaktu z biurem organizacyjnym ligi.

4) Do zadań kapitana drużyny należy jeszcze: reprezentowanie drużyny przed sędzią lub kapitanem drużyny przeciwnej. To kapitan decyduje o składzie podstawowym i rezerwowym na dany mecz, kapitan koordynuje grą wszystkich zawodników w trakcie meczu.

5) W skład drużyny zgłoszonej do meczu ligowego wchodzi czterech zawodników składu podstawowego. Dopuszczalne jest zgłoszenie do czterech zawodników rezerwowych. Nazwiska składu podstawowego muszą być wpisane do protokołu meczu przed jego rozpoczęciem. Ze względów taktycznych dopuszczalne jest podawanie składu debla bezpośrednio przed pojedynkiem deblowym.

6) Dopuszczalne jest przystąpienie do meczu w składnie trzyosobowym.

7) Zawodnik rezerwowy może być wprowadzony do gry w dowolnym momencie, z wyjątkiem pierwszych czterech meczy indywidualnych. Zawodnik wprowadzony uzyskuje prawo zawodnika składu podstawowego. Zawodnik wycofany ze składu podstawowego nie może w danym meczu powrócić do gry. Zawodnik rezerwowy może być zastąpiony , przez następnego zawodnika rezerwowego
8) Wszyscy zawodnicy zgłoszeni do składu danej drużyny reprezentują drużynę w takim samym stopniu i na takich samych prawach. Dotyczy również zawodników rezerwowych, którzy nie zagrali ani jednego meczu w danym sezonie.

9) Za organizację i przeprowadzenie meczu odpowiada kapitan drużyny gospodarzy. Podczas meczu rolę sędziego pełnią równorzędnie obaj kapitanowie drużyn.

10) Drużyna gospodarzy ma obowiązek udostępnić automat meczowy drużynie gości najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem meczu.

11) Drużyny opłacają gry swoich zawodników we własnym zakresie.

12) Kolejność rzucania ustalana jest przez rozegranie rzutów losujących. Jako pierwszy rzut losujący ma obowiązek wykonać zawodnik drużyny gości ( w przypadku remisu kolejność jest odwrócona ). Losowanie wygrywa ten zawodnik, który trafi bliżej środka tarczy. On też decyduje, kto rozpoczyna legi nieparzyste. Do oceny trafienia brana jest pod uwagę tylko lotka tkwiąca w tarczy bądź „oponie”. Wykorzystanie trzech lotek równoznaczne jest trafieniem w „oponę”. Jeżeli lotka wybije z tarczy lotkę przeciwnika tkwiąca w polu innym niż bull lub bull’s – eye, obaj zawodnicy powtarzają rzuty jak przy remisie. Lotka wybita z bull lub bull’s – eye uważana jest za ważną. Jeżeli lotka pierwszego zawodnika utkwiła w bull’s – eye, może on wyją lotkę przed rzutem przeciwnika. Nie wyjmuje się lotek tkwiących w bull
( 25 pkt ). Obustronne trafienie w pole bull lub bull’s – eye uważane jest za równorzędne bez względu na odległość od środka tarczy. Lotek remisowych nie wyjmuje się z tarczy, chyba że w polach utkwiło sześć lotek.

13) Leg wygrywa zawodnik, który jako pierwszy osiągnie zero lub po 15 podejściach ma na liczniku nie więcej lub równo 50 punktów, gdy w tym momencie jego przeciwnik ma więcej niż 50 punktów. W innym przypadku wykonywane są rzuty losujące, jako pierwszy rzuca zawodnik z pierwszego licznika .Lotka nie wbita w tarczę jest równoznaczna z ,,oponą’’

14) Mecze rozgrywane są w konkurencji 501 D.O. lepszy z trzech ( do dwóch wygranych ). Jako pierwszy przed meczem skład pierwszej czwórki do protokołu wpisuje kapitan gospodarzy.

15) Mecze rozgrywane są w parach według protokołu ligowego. Ten sam zawodnik nie może wystąpić w składzie dwóch debli.

16) Zabronione jest powtarzanie rzutów lub „dobijanie lotki”. Lotka rzucona poza linię startową jest lotką ważną. W przypadku utkwienia lotki w tarczy, rzut uważany jest za ważny bez względu na ilość punktów, jaką zaliczył automat. Wyjątek stanowi lotka kończąca lega utkwiona we właściwe pole podwójne. Lotka taka uważana jest za ważną z zaliczeniem punktów bez względu na wskazania licznika automatu. ( Kierujemy się zasadą „ automat ma zawsze rację” poza tym przypadkiem ).

17) Jeżeli automat w trakcie jednego lega nie zaliczy pięciu lotek zawodnikowi, ma on prawo do powtórki lega bez względu na aktualne wskazania liczników. W miarę możliwości zawodnicy mogą poprosić o zmianę automatu.

18) Lotka rzucona po przekroczeniu zera ( fura ) traktowana jest jako rzut poza kolejnością jednoznaczny z upomnieniem.

19) Trzy upomnienia w trakcie meczu indywidualnego równoznaczne są z faulem z wszystkimi jego konsekwencjami. Upomnienie zawodnik otrzymuje również za:
§ Zachowanie dekoncentrujące zawodnika wykonującego rzut przez przeciwnika bądź kibiców drużyny przeciwnej,
§ Zgłoszenie przekroczenia linii rzutów,
§ Celowe przeciąganie czasu gry,
§ Nie sportowe zachowanie ( takie jak: w trakcie lega: picie piwa lub alkoholu, palenie tytoniu, oddalenie się od automatu ). Pomiędzy legami każdy zawodnik ma prawo poprosić o 2 minutowy czas przerwy.

20) Faule mogą być orzekane wspólnie przez obu kapitanów. Jeśli faul zostanie uznany, przeciwnikowi faulującego przyznane zostaje zwycięstwo w stosunku 2:0 bez względu na aktualny stan meczu. Zawodnik faulujący natomiast zostaje wykluczony z dalszego udziału w danym meczu ligowym. W takim przypadku kapitan ma prawo do następnego pojedynku wprowadzić zawodnika rezerwowego o ile jeszcze takim dysponuje.

21) Za gotowość urządzenia elektronicznego do gry odpowiada zawodnik stojący na linii rzutów, on też ponosi wszelkie konsekwencje popełnionych błędów z nie zaliczeniem rzutów lub przyznaniem lega przeciwnikowi włącznie. Zawodnik, który przełączy urządzenie elektroniczne w sposób pozbawiający przeciwnika rzutów lub naruszający stan punktowy licznika, przegrywa lega przez przyznanie go przeciwnikowi. UWAGA! Przed rozpoczęciem lega za ustawienie automatu odpowiadają obaj zawodnicy.

22) Maksymalny czas oczekiwania na drużynę wynosi 30 minut od wyznaczonego terminu spotkania. Po tym czasie drużyna obecna wygrywa walkowerem z następującym zapisem punktowym: 10:0 w małych punktach i 20:0 w legach. Po trzecim walkowerze drużyna zostaje wykluczona z rozgrywek a wszystkie jej przyszłe i przeszłe mecze uważa się za niebyłe. Zweryfikowane zostają również tabele ligi.

23) Od rozpoczęcia spotkania drużyna powinna przebywać w komplecie w miejscu rozgrywania meczu. Zawodnik spóźniający się na swój mecz więcej niż 5 minut przegrywa walkowerem. To samo dotyczy meczu deblowego.

24) Po każdym meczu kapitanowie drużyn zobowiązani są wypełnić i podpisać protokół meczu. Wynik meczu powinien zostać przesłany sms na nr tel. 502300111 lub e-mail loli@2com.pl zaraz po meczu, najpózniej następnego dnia po rozgrywanym meczu do godziny 15.00 za co odpowiedzialny jest kapitan drużyny gospodarzy. Protokoły meczu zostają do wglądu u kapitana drużyny gospodarzy. Niedostarczenie wyniku w wyznaczonym terminie będzie ukarane przyznaniem zwycięstwa walkowerem drużynie przeciwnej.

25) Rozgrywki prowadzone są w klubach będących siedzibami drużyn gospodarzy. Podstawowym terminem rozgrywania zawodów jest wtorek godz. 19.00. Możliwe jest uzgodnienie między kapitanami zainteresowanych drużyn innego terminu – nie więcej niż o jeden dzień wcześniej lub sześć dni później – lub miejsca rozgrywania meczu. O zmianie miejsca lub terminu rozgrywania meczu kapitanowie informują biuro organizacyjne ligi, nie Przesunięcie terminu rozgrywania meczu o więcej niż sześć dni wymaga zgody biura organizacyjnego ligi.
UWAGA: Mecze z zespołem Full Team z Poraja rozgrywane będą o godz. 18 gdy ten jest gościem ( gra na wyjezdzie )

26) W przypadku zdobycia przez kilka drużyn jednakowej ilości punktów, o kolejności w lidze decydują:
§ Różnica małych punktów w bezpośrednich spotkaniach,
§ Różnica małych punktów we wszystkich spotkaniach,
§ Dodatkowy mecz na neutralnym terenie.

27) Punktacja meczy:
wygrana 3 pkt, remis 1 pkt, przegrana 0 pkt,
W tym sezonie przyznawane będą też pkt. bonusowe za lepszy wynik w dwu -meczu .
Przy równym wyniku z dwóch meczy np.: 7:3, 3:7 rozgrywa się dodatkowy debel o punkt bonusowy

28) Opłaty startowe: drużyna zgłaszająca się do rozgrywek ligowych wpłaca do biura organizacyjnego opłatę startową w wysokości 150 PLN.

29) Suma nagród standardowych na zakończenie sezonu ligowego nie może być niższa od sumy opłat startowych całej ligi. Nagrody te dzielone są między drużynami zajmującymi w końcowej klasyfikacji miejsca 1, 2, 3, 4. Dodatkowo drużyny te otrzymują dyplomy i puchary a zawodnicy dyplomy imienne.

30) Zgłoszona drużyna zobowiązana jest do udziału w rozgrywkach do końca sezonu.

31) Drużyna, która wycofa się bądź zostanie wycofana z dalszych rozgrywek oddaje swoje kolejne mecze walkowerem. Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

32) Protesty można wnosić na piśmie w ciągu dwóch kalendarzowych dni po meczu do Biura Organizacji Ligi. Biuro ma obowiązek rozpatrzyć w ciągu 7-miu dni. Decyzja Biura jest ostateczna.

33) W każdym meczu w sprawach sportowych decyduje regulamin. Dopuszczalne są odstępstwa od regulaminu ustalone wcześniej przez kapitanów obu drużyn na zasadzie fair – play.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *