Niewielkie zmiany w Zarządzie Rakowa

W piątek 26 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Pomimo niskiej frekwencji (tylko 24 uprawnionych do głosowania na 198) wybrano nowy Zarząd KS Raków, który zmienił się nieznacznie (rezygnującego ze stanowiska Zbigniewa Dobosza zastąpił Andrzej Samodurow).

Aktualny Zarząd

Sławomir Malinowski, Beata Bielecka, Bogumił Gonera, Iwo Mandrysz, Jerzy Skowron, Andrzej Samodurow;

Wybór nowego prezesa nastąpi na pierwszym zebraniu zarządu, które zaplanowano na 6 lutego br.

Komisja Rewizyjna:

Krzysztof Grabski, Maciej Prószyński, Andrzej Kubat;

Rada Klubu:

Zbigniew Dobosz, Wacław Korczak, Grzegorz Chrząszcz, Andrzej Jakubow, Marek Popiołek, Marek Manikowski, Dariusz Sałajewski.

Treść podjętej uchwały:

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KS Raków zobowiązuje nowo wybrane władze Klubu do dalszych działań na rzecz podnoszenia poziomu sportowego zawodników grających w barwach „Rakowa”, co powinno zaowocować awansem do II ligi.
Jednocześnie zobowiązuje się Zarząd i Radę Klubu do ścisłej współpracy z władzami Częstochowy oraz ze sponsorami, ze szczególnym uwzględnieniem ISD Polska, a także do poszukiwania nowych sponsorów, którzy mogliby wesprzeć działalność statutową Klubu.

Na zakończenie nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że w najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z Donbasem, na mocy której klub będzie miesięcznie wspierany kwotą 60 tys. zł netto (w skali roku ma być to kwota 720 tys. zł netto), przy czym w wypadku awansu do II ligi po upływie pół roku umowa miałaby być renegocjowana (zwiększyłaby się kwota jaką Donbas przeznaczałby na klub). Teraz wypada tylko czekać na potwierdzenie tych informacji.

źródło: rakow.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *