Pobiegną w Myszkowie

Już 12 czerwca w Myszkowie odbędzie się XXXII Bieg Pięciu Stawów im. Zdzisława Burdy. Przedstawiamy regulamin imprezy organizowanej przez Urząd Miasta Myszkowa i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Myszkowie


REGULAMIN XXXII BIEGU PIĘCIU STAWÓW im. ZDZISŁAWA BURDY MYSZKÓW 12 CZERWCA 2011

I. CEL

1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu
i wypoczynku.
2. Promocja Miasta Myszkowa.
3. Promocja masowych imprez biegowych w województwie śląskim.

II. ORGANIZATOR

1.Głównym organizatorem jest Urząd Miasta Myszkowa i Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Myszkowie
2.Współorganizatorami są:
– Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Myszkowie
– Starostwo Powiatowe w Myszkowie
– Uczniowski Klub Sportowy przy MOSiR Myszków
– Ludowy Klub Sportowy Myszków

III. TERMIN I MIEJSCE

12 czerwca 2011r./niedziela/ godz. 10.00 otwarcie zawodów – boisko Zespołu Szkół
Publicznych nr 2, Myszków, ul. Jaworznicka 34.
Bieg główny – godz. 11.00

IV. UCZESTNICY

Zaproszeni zawodnicy z Czech oraz wszyscy chętni legitymujący się zdolnością do biegu
lub oświadczeniem własnym zgodnie z Dz.U. nr 101 poz. 1095/2 pkt 6. Dzieci i młodzież
do lat 18 zobowiązani są do przedstawienia pisemnej zgody rodziców /opiekuna/ na
udział w biegu oraz aktualne badania lekarskie.

V. ZGŁOSZENIA

– prosimy o przesłanie listy zgłoszeniowej z danymi zawodników
(nazwisko, imię, kategoria wiekowa)
– zgłoszenia przyjmuje MOSiR Myszków ul. Miedziana 3
tel/fax (34) 3132581 codziennie od godz. 700-1400
Wysokość wpisowego: dzieci i młodzież – bezpłatnie
dorośli – 10 zł – posiłek

VI. KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANS

Biegi dzieci i młodzieży:
Kategoria I – przedszkolaki – 100 m
Kategoria II – Szkoła podstawowa
– dziewczęta i chłopcy klas I-III rocznik 2001-2003 – 400 m
– dziewczęta i chłopcy klas IV-VI rocznik 1998 i młodsi – 1km
Kategoria III – Szkoła Gimnazjalna
– dziewczęta i chłopcy rocznik 1995-97 – 2km
Kategoria IV – Szkoła Ponadgimnazjalna
– dziewczęta i chłopcy rocznik 1991-94 – 3km
Bieg główny :
Kategoria V – kobiety i mężczyźni (16-19 lat) rocznik 1995-1992- 10km
Kategoria VI – kobiety i mężczyźni (20-29 lat) rocznik 1991-1982- 10km
Kategoria VII – kobiety i mężczyźni (30-39 lat) rocznik 1981-1972- 10km
Kategoria VIII – kobiety i mężczyźni (40-49 lat) rocznik 1971-1962- 10km
Kategoria IX – kobiety i mężczyźni (50-59 lat) rocznik 1961-1952 – 10km
Kategoria X – kobiety i mężczyźni (60-69 lat) rocznik 1951-1942 – 10km
Kategoria X – kobiety i mężczyźni(70 lat i więcej)rocznik 1941 i starsi- 10km

VII. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

– indywidualnie za miejsca I-III – medal, dyplom, upominek
– drużynowo za miejsca I-III – dyplomy i puchary
Najbardziej liczna ekipa otrzyma Puchar Starosty Powiatu. Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie z terenu Powiatu Myszkowskiego, z których bieg ukończy największa liczba zawodników, również otrzymają dyplomy i puchary.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Każdy zawodnik na mecie otrzyma napój, zawodnicy uczestniczący w biegu głównym otrzymają dodatkowo gorący posiłek. Zawodników ubezpieczają kluby, szkoły we własnym zakresie. Uczestnicy biegu przyjeżdżają na własny koszt. We wszystkich spornych sprawach nie objętych niniejszym regulaminem biegu decyduje Organizator oraz Komisja Sędziowska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *