Włókniarz znika z żużlowej Mapy Polski!

W piątek, Stowarzyszenie CKM Włókniarz Częstochowa zostało definitywnie pozbawione przez Polski Związek Motorowy wydanej wcześniej licencji warunkowej na starty w Polskiej 2.Lidze żużlowej! Los częstochowskiego Włókniarza podzieliło także Wybrzeże Gdańsk. Głównym powodem takiej decyzji był brak zawartego porozumienia z zawodnikami, pieniądze zalegają spółki biorące udział w rozgrywkach ekstraligi w sezonie 2014.


Pełna treść komunikatu Polskiego Związku Motorowego:

„Zespół ds. Licencji dla Klubów Ekstraligi Żużlowej, DM I ligi i DM II Ligi żużlowej Polskiego Związku Motorowego (zwanego dalej: „Zespołem”) działając na podstawie § 4 ust 3 in fine w zw. z § 15 ust. 13 Regulaminu przyznawania, odmowy przyznania i pozbawiania licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie żużlowym dla klubów Ekstraligi, I i II ligi żużlowej (zwanego dalej „Regulaminem”) stwierdza niewykonanie przez Stowarzyszenie Częstochowski Klub Motocyklowy „Włókniarz” postanowień warunkowych określonych w licencji warunkowej przyznanej klubowi na podstawie decyzji Zespołu w dniu 17 grudnia 2014r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *