Wyjdź z domu i ćwicz

Projekt „Sport szansą na sukces – wyjdź z domu i ćwicz” zainspirowany jest sukcesem sześcioletniej działalności sportowej i wychowawczej Parafialnego Klubu Sportowego św. Stanisław Danków. Cykl projektu marzec – czerwiec 2015 r. dalej inspirował będzie młodych sportowców do wyboru treningów z piłki nożnej, gimnastyki artystycznej i pływania.

Zajęcia sportowe prowadzi trener parafialnego klubu – Krzysztof Troczka – w formie treningów piłki nożnej, a także Alla Potapowa i Anna Rzyman prowadzące treningi z gimnastyki artystycznej. Przy realizacji projektu zatrudniono też 2 wolontariuszy. Zajęcia dla dzieci i młodzieży są bezpłatne tylko dzięki wsparciu Pani Wójt Gminy Lipie mgr Bożeny Wieloch poprzez środki finansowe przekazane na instruktorów i trenerów realizujących zajęcia. To także możliwość uczestniczenia dzieci z rodzin niezamożnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Dajemy szansę rozwoju młodych sportowców i bycie z nimi na boisku, hali i w codziennym życiu.

Treningi z piłki nożnej na czas zimowy prowadzone są na sali gimnastycznej w Lipiu w czwartek i piątek z podziałem na roczniki, a formą sprawdzianu są liczne wyjazdy na rozgrywki i turnieje piłkarskie o randze ogólnopolskiej i regionalnej.

Treningi z gimnastyki artystycznej prowadzone są na sali gimnastycznej w Lipiu. Uwaga chcemy utworzyć nowa grupa dziewczynek z przedszkoli Gminy Lipie Zapraszamy początkujących na pierwszy trening gimnastyki artystycznej 2 marca 2015 r. na godz. 17.00. Zgłoszenia mailem: kostomek6@interia.pl lub tel. 505837856. (ks. Tomasz Kosny). Grupa dla dziewcząt ( kontynuujących) niedziela od 16.00 do 19.00, poniedziałek od 17.00 do 20.00 i środa od 16.00 do 19.00

ZAKRES ZAJĘĆ: gimnastyka artystyczna, elementy akrobatyczne, elementy baletowe, motoryka

Choć inicjatywa rozwija się niezwykle dynamicznie, główny cel zadania pozostał ten sam: chcemy przekonać najmłodszych mieszkańców gminy Lipie do aktywnego spędzania wolnego czasu i zarazić ich naszą pasją do sportu – mówi główny inicjator zajęć, ks. Tomasz Kośny.

Rezultaty projektu monitorowane są przez trenerów i opiekunów na podstawie list obecności i obserwacji. Program realizowanych zajęć zapewnia dzieciom i młodzieży bezpieczne i atrakcyjne zagospodarowanie wolnego czasu, wpływa na właściwe kształtowanie postaw i nawyków. Zapraszamy jeszcze tych co się wahają do aktywnego i pożytecznego spędzenia wolnego czasu, do zdobycia nowych umiejętności i inwestowanie w swoją młodość. Zadaniu realizowanemu przez PKS św. Stanisław Danków patronuje Katolickie Stowarzyszenie Sportowe RP i Urząd Gminy Lipie.

Już od marca 2015 po raz kolejny rozpoczynamy cykl wyjazdów na pływalnię do Pajęczna dla dzieci z Gminy Lipie. We współpracy z MUKS Meduza Pajęczno w miesiącach marzec – czerwiec 2015 i wrzesień – grudzień 2015 realizowany będzie program Ministerstwa Sportu i Turystyki Umie pływać. Dzięki pomocy Wójt Gminy Lipie Bożeny Wieloch dzieci korzystać będą z bezpłatnego przejazdu autokarem szkolnym na basen. Projekt nauki pływania cieszy się dużym zainteresowaniem – w każdych zajęciach uczestniczy pełna liczba zadeklarowanych uczestników. Ale też instruktorzy zapewniają zajęcia na wysokim poziomie merytorycznym, ciekawe w formie i dlatego lubiane przez dzieci.

Dla wielu uczniów realizacja zajęć na basenie jest jedyną szansą na opanowanie umiejętności pływackich – dodaje ks. Tomasz inicjator wyjazdów na pływalnię

Program realizowanych w ramach projektu zajęć dobrany jest tak, aby zapewnić dzieciom i młodzieży bezpieczne i atrakcyjne zagospodarowanie wolnego czasu, wpłynąć na właściwe kształtowanie postaw i nawyków. Pozwoli też uczestnikom na zmniejszenie dysproporcji pomiędzy nimi a dziećmi z miasta w zakresie szans edukacyjnych i sportowych – zgodnie ze swoimi założeniami.

Naszym celem jest jak najszersze rozpropagowanie idei oddolnych inicjatyw edukacyjnych i efektów z nich płynących. Poprzez działania na rzecz dzieci. Chcmy pobudzić działalność lokalnych liderów – mówi ks. Kośny. – Szczególne podziękowania za aktywny udział w zajęciach kierujemy do dzieci i młodzieży, a także do trenerów, opiekunów i rodziców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *